FORRÁS COACHING

Forrás coaching folyamatok integrál szemlélettel kísérve.

Hiszem, hogy a segítő személyes útján szerzett tapasztalásai értékként tudnak megjelenni a coaching folyamatában.

Területek, amelyet tapasztaltam és dolgoztam is benne klienssel:

 • magánéleti - párkapcsolati krízisek

 • válás és teljes újrakezdés

 • kiégés és újraépítés

 • rezilienciám és támogató közegeim

 • erőforrásaim feltárása és aktiválása

 • szülővesztés, gyász, depresszió

 • vezetői lét kihívásai: fókuszban a stressz

 • alkalmazottból vállalkozó leszek

 • saját szakmai én keresése és kibontakoztatása

 • női utak és gyógyulások

 • testbe érkezés, spirituális krízis

 • identitás és én kiforrása

 • forrásom feltárása

Forrás Coaching

Számomra esszenciális alapvetés, hogy a közös munkánk során a kliens témájában haladunk. Coachként feladatom az alapos szerződéskötés, a cél és irány fókuszba állítása és annak mederben tartása.

Ugyanakkor hagyatkozom az intuíciómra és a folyamat szentségében is hiszek, így az egyéni coaching alkalmakat gyakran táncként élem meg. Tánc a kliens és témacsokra között. Tánc a kliens és köztem.

Az első személyes találkozásunk díjmentes. Megnézzük, hogy tudunk-e szerződni közös munkára és megszületi-e az a bizalmi megtartó tér a kapcsolódásunkban, ami a további közös munkánkat megalapozzsa.

Üzleti coaching

Az üzleti coaching alkalmak során kiemelt jelentőséget kap a folyamat indításakor a szerződéskötés, a cél és irány kijelölése és az irányban tartás.

Az üzleti coaching folyamatok során gyakran tapasztalom, hogy  bekúsznak és teret kérnek személyes történetek is, amelyek alapjaiban meghatározzák a szakmai működésünket. Ezt természetes folyamatnak tekintem, integráljuk az üzleti vonal mellé.

Az első találkozásunk - legyen ez személyesen vagy az online térben - díjmentes. Megnézzük, hogy tudunk-e szerződni közös munkára és megszületi-e az a bizalmi megtartó tér a kapcsolódásunkban, ami a további közös munkánkat megalapozza.

Módszertanok, melyek segítik munkám során a kliensben az érzések mélyülését, a tudatosodás folyamatát és az ebből létrejövő cselekvést kibontakoztatják:

Vizuális eszközök

 • képkártyák

 • szimbólumok

 • természetkapcsolat

Kinesztetikus eszközök

 • saját test és mozdulat munka

 • érzékek ébresztése

 • intuitív technikák

 • rendszerállítás

Kognitív eszközök

 • wilberi 4 kvadráns és wilberi tudatlétra

 • rendszerszemlélet

 • spiráldinamika

 • integrál pszichográf

 • megőrizve meghaladás elve

Ken Wilber és az integrál szemlélet

Az integrál szemlélet egy szintetizáló szakmai irányzat, amelyet a világhírű amerikai filozófus, író, Ken Wilber alkotott meg. A rendkívül izgalmas elmélet- és gyakorlatrendszer szakértői módon szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait. Az így kapott teljes spektrumú emberképet alkalmazza az élet minden területére, úgymint a gyógyítás, az orvoslás, a pszichoterápia, a coaching, a közgazdaságtan, az üzleti élet, a jog, az ökológia, a politika és a művészet területeire.

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás (vallás és misztika) szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. (Forrás: integralakademia.hu)